ទឹកបណ្តុះរោមភ្នែក

(No review yet)

$9.00

In Stock : 5 Available

Report this Product

Product Description

ពិបាកចិត្តរឿងរោមភ្នែកមែនទេ?  អស់បារម្ភហើយ ជាមួយផលិតផល ETude  House ល្បីខ្លាំងនៅកូរ៉េ  

ជួយអោយបណ្តុះរោមភ្នែកអោយវែង ក្រាស់ ង ក្នុងពេលតែ 5 សប្តាហ៍ តែប៉ុណ្ណោះ

បង្កើនសោភណ្ឌ័ភាពភ្នែកអោយទាក់ទាញ មានសុវត្ថភាពខ្ពស់

#ប្រយត្ន័ប៉ះផលិតផលក្លែងក្លាយ


More Details
  • Weight: 2 g
  • Height: 10 cm
  • Width: 5 cm
  • Depth: 1 cm

Your satisfaction is our main priority

You can always trust us on quality

Fast Shipping

Safe Payment

Privacy Protected